Tin tức

PVC-Mekong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 10/5/2012, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVCMekong) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
142

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Hòa, ủy viên HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), thành viên HĐQT PVC-Mekong, đại diện phần vốn PVFCCo; đồng chí Lê Quang Hào, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Kế hoạch Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), thành viên HĐQT PVC-Mekong, đại diện phần vốn PV Power; đồng chí Lê Thanh Hải, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau, đại diện phần vốn Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có đồng chí Nguyễn Ngọc Qúy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Trung Trí, ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc. Về phía Công ty PVC-Mekong có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Hoàng Ngọc Suân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT; đồng chí Võ Văn Hạn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các Phó giám đốc Trần Quốc Huy, Phạm Minh Kiệt, Trần Minh Tân, Khương Đình Tân cùng toàn thể cổ đông đại diện cổ phần của mình tại Công ty PVC-Mekong.

Năm 2011, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến kinh tế nước ta. Mặt khác, chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, v.v… đã ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh và việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là đối với vốn trung và dài hạn. Trước bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty PVC-Mekong đã dự báo, xác định rõ nguyên nhân, diễn biến tình hình, đồng thời đưa ra các giải pháp đồng bộ và hữu hiệu nhằm tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2011, Công ty tập trung thực hiện thi công một số công trình/dự án có giá trị tương đối lớn như: Khu nhà điều hành và nhà ở công vụ Ban quản lý dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau – giai đoạn 3; Bờ kè Trung tâm Điện lực Long Phú giai đoạn 1; Trung tâm lưu trữ tài liệu cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau; một số hạng mục còn lại của khu cảng Đạm Cà Mau; Tổ hợp thương mại – khách sạn và cao ốc văn phòng tại Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower); Nhà máy Bao bì Dầu khí Bạc Liêu; Kho bãi thuộc Kho cảng tổng hợp 20.000DWT (Cảng Cái Cui) tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; Nhà máy chế tạo ống thép – Tiền Giang, v.v…

Đồng chí Hoàng Ngọc Suân, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-Mekong báo cáo hoạt động của HĐQT

Các công trình được thi công đều đạt tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu của năm đạt kế hoạch đề ra như: tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2011 là 906,25 tỷ đồng, đạt 103,72% kế hoạch, tăng 70,59% so thực hiện năm 2010; tổng doanh thu thực hiện năm 2011 là 723,26 tỷ đồng, đạt 100,25% kế hoạch, tăng 47,27% so thực hiện năm 2010; tổng thu nhập bình quân năm 2011 là 8,62 triệu đồng/người/tháng, đạt 115,09% kế hoạch, tăng 11,08% so thực hiện năm 2010. Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ đầu tư một số dự án theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty PVC, với tổng giá trị cắt giảm là 177,80 tỷ đồng.

Đồng chí Võ Văn Hạn, giám đốc Công ty PVC-Mekong báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012

Về công tác điều hành, quản lý chất lượng các công trình do Công ty thực hiện, Công ty đã tổ chức bố trí cán bộ, kỹ sư giám sát, quản lý chất lượng trên từng công trình thi công; theo dõi quá trình nhập xuất vật tư của từng hạng mục công trình, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng vật tư nhằm đảm bảo chất lượng công trình một cách tốt nhất. Hiện nay, Công ty đã và đang vận hành các quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào công tác quản lý chất lượng và thi công công trình.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2012 của Công ty PVC-Mekong. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012, nhất là trong điều kiện khó khăn Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty quyết tâm ra sức phấn đấu, đoàn kết, trên dưới một lòng và xây dựng các giải pháp cụ thể, đồng bộ để thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Đại hội còn thống nhất cao thông qua các tờ trình như: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011; Tờ trình thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012; Tờ trình quyết toán chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011; Tờ trình thông qua Phương án và chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012; Tờ trình bổ sung “hoạt động xử lý môi trường; tài nguyên và môi trường” vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; Tờ trình thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2013, theo đó, bà Trần Thị Thanh Trong, được bầu vào chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Qúy, Phó Bí thư Đảng ủy,Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVC phát biểu tại Đại hội

Về dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Qúy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVC, nhấm mạnh: Trong điều kiện khó khăn hiện nay, Công ty PVC-Mekong cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị doanh nghiệp, khi làm phải tính hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu công việc sản xuất kinh doanh của Công ty; Công ty cần chú ý đến công quản lý chi phí sau cho hiệu quả; chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán; quyết liệt hoàn thành những công trình đang làm, chú ý thu hồi, thanh quyết toán các công trình với phương châm làm tới đâu thanh toán tới đó; đẩy mạnh mở rộng sản xuất kinh doanh ra bên ngoài ngành.

Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2013

Ngoài ra, đồng chí cũng lưu ý: trong thời gian tới, Công ty cần đẩy nhanh thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất, hoạt động doanh nghiệp theo hướng tin gọn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty cũng cần xác định rõ một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn đưa ra đối với Tổng công ty cũng như Công ty là làm dịch vụ xây lắp để thực hiện đúng hướng. Công tác tái cấu trúc, sắp xếp doanh nghiệp phải theo định biên: định biên công việc, định biên chức danh, định biên nhiệm vụ để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công việc. Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp; công đoàn, đoàn thanh niên cần thực hiện tốt công tác tuyên, vận động, phát động phong trào thi đua để cùng với Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình

Lãnh đạo Tổng công ty PVC, HĐQT Công ty PVC-Mekong tặng hoa và chúc mừng Ban kiểm soát

https://petrovietnam.petrotimes.vn/pvc-mekong-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2012-34037.html

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kết nối với chúng tôi

Chủ đề