Tin tức

Mất thêm 19.000 tỷ đồng vì giá điện tăng

Việc tăng giá điện sẽ tăng trực tiếp CPI khoảng 0,54%-0,72%. Số tiền điện tăng thêm đối với các ngành sản xuất khoảng 9.600 tỷ đồng.
124

Tính toán của Bộ Công Thương cho thấy, tổng số tiền điện tăng thêm trong năm 2011 do tăng giá điện khoảng 19.000 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền điện tăng thêm đối với các ngành sản xuất khoảng 9.600 tỷ đồng, làm giá thành các ngành sản xuất tăng từ 0,02-9,03%.

Tác động của tăng giá điện đến khối hành chính sự nghiệp khoảng 832 tỷ đồng, bằng 0,8% tổng chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước năm 2011.

Đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo có mức tiêu thụ điện từ 50kWh/tháng trở xuống, tiền điện phải trả không tăng; hộ có thu nhập trung bình có mức tiêu thụ điện từ 100 kWh/tháng trở xuống, tiền điện tăng thêm do tăng giá điện khoảng 21.400 đồng/tháng.
Đối với hộ thu nhập khá có mức tiêu thụ điện hàng tháng đến 200 kWh, tiền điện phải trả tăng thêm tối đa là 55.700 đồng/tháng, chiếm khoảng 1,39% thu nhập.

Đối với hộ thu nhập cao với lượng điện tiêu thụ đến 400 kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 97.000-140.000 đồng/tháng.
Các hộ thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo sẽ được bù giá cho 50kWh điện, với tỷ lệ bù giá là 40% cho hộ nghèo và 20% cho hộ cận nghèo. Tiền bù giá điện cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo được lấy từ tiền bán điện.

Khung giá cho điện sinh hoạt tại các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa nối lưới điện quốc gia gồm giá trần và giá sàn, trong đó giá sàn bằng 1,5 lần giá bán điện trung bình năm, giá trần bằng 2,5 lần giá bán điện trung bình năm.

Theo Chuyên trang năng lượng Dầu khí

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kết nối với chúng tôi

Chủ đề